Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin rezerwacji i realizacji wizyt:

 1. YASUMI Instytut Zdrowia i Urody  zwany dalej "Yasumi  Instytut Zdrowia i Urody" ze stroną internetową www.nowysacz.yasumi.pl oraz siedzibą w Nowym Sączu ul. Tarnowska 17

 2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9:00 - 21:00, sobota: 8:00 - 15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Yasumi jest nieczynne.

 3. Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
  Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu należy zgłosić na piśmie (osobiście dostarczając podpisaną reklamację lub mailowo nowysacz@yasumi.pl) w ciągu maksymalnie 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna może być osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w Yasumi w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

 6. Zakup usługi w Yasumi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Yasumi oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Yasumi.

 7. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

 9. Karnety wykupione w Yasumi ważne są przez okres 6 miesiący od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym na piśmie przez kosmetologa. 

 10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami  prezentowymi.

 11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych usług lub kosmetyków.

 12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Yasumi nie ponosi odpowiedzialności.

 13. Za usługi świadczone w Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 2 dni przed umówionym zabiegiem.

 14. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2,5 godziny Instytut Yasumi pobiera zadatek w wysokości min. 50zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie. 
  Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej na 2 dni przed umówionym zabiegiem. 

 15. Klienta obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających w dniu wizyty.

 16. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu, a poinformować o jego posiadaniu przy dokonywaniu rezerwacji, podając numer zaproszenia.

 17. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 48 godzin. Jeżeli 48-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Yasumi SPA ma prawo traktować usługę jako  zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Instytut Yasumi traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera. Z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

 18. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 2 dni przed terminem zabiegu.

 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Yasumi są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników. 

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Instytutu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Instytut – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI Instytut Zdrowia i Urody, ul. Tarnowska 17, 33-300 Nowy Sącz).

 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług (nie obejmują zakupu produktów)

 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Instytutu, bądź osobiście w Instytucie.

 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

 7. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązane do zwrotu różnicy wartości.

 8. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Instytucie.

 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Instytucie.

 12. Bon kupiony w YASUMI Instytucie Zdrowia i Urody przy ul. Tarnowsiej 17 w Nowym Sączu może zostać zrealizowany w innych placówkach jedynie po wcześniejszym ustaleniu.

 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

 14. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (nowysacz@yasumi.pl) lub telefoniczną 607505555 zarezerwowanej wizyty minimum 48 h przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

 15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Instytutu.

 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

 17. Ochrona danych osobowych:

  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KOMPENSA s.c Dorota Kos, Paweł Kos ul. Wczasowa 6, 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343502762

  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem